pasek mlodziezowe

Deklaracja dostępności WCSM Agrykola

Deklaracja dostępności WCSM Agrykola

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "AGRYKOLA" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WCSM Agrykola.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - brak tłumaczenia migowego, - brak zmiany tekstu na mowę w języku polskim i angielskim, - brak opisu alternatywnego zdjęć, - brak transmisji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Frontczak-Żelazna.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 006229107

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor WCSM Agrykola Mirosław Robak
 • Adres: Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 226229107

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

WCSM Agrykola, Mysliwiecka 9, 00-459 Warszawa. Budynek trudny do zlokalizowania dla osób słabowidzących . Schody zewnętrzne do recepcji umieszcone w taki sposób , by nie zawężały trasy wolnej od przeszkód w ciągu pieszym. Liczba stopni 8, wysokość stopnia 13 cm, szerokość użytkowa 120 cm, długość poziomej płaszczyzny  na początku i na końcu pochylni 150 cm, wysokość krawęzników 10 cm, poręcze na wysokości 75 cm, drugiej brak, część chwytna oddalona od sciany min. 5 cm, brak pasów fakturowych, . Schody zewnętrzne do sztni : szerokość użytkowa 120 cm , , wysokość stopnia 13/14 cm. Budynek został podzielony na strefy pożarowe , na wszystkich są umiewsczone plany ewakuacji, budynek wyposażony w oświetlenie awaryjne, i oznakowany znakami ewakuacyjnymi, Zapewniono informację o rozkładzie pomieszczeń w pozstaci tablic tyflograficznych ( w formir wizualnej i dotykowej w alfabecie Braille'a), Wszystkie drzwi wewnetrzne zostały oznaczone wizualnie oraz w alfabecie Braille'a , w recepcji zainstalowana została pętla indukcyjna - oznaczona w widocznym miejscu, krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia schodów wewnetrznych oznaczono zgodnie z wymogami w kontrastowym kolorze w każdym biegu, w budynku jest winda , wolna przestrzeń przed wejściem do kabiny : 250/400 , wewnątrz windy poręcz , brak różnicy poziomów kabiny podłogi i posadzki, brak informacji dźwiękowej o lokalizacji windy,  Pomieszcenia : pokoje o podwyzszonym standardzie nr. 232, 231, 234, sekretariat spełnia wymagania dla osób o specjalnych potrzebach, Ewakuacja : czytelna informacja , plan ewakuacji: tak, wyznaczone miejsce zbióki : TAK , system powiadamiana alarmowego : tak. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawych

 

Instytut edukacji miasta stołecznego Warszawy

bip logo pomn1 grad

Kontakt

 

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

tel.: +48 22 622 91 10
tel.: +48 22 622 91 11
fax: +48 22 622 91 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

logowawa

O NAS

Przepiękna lokalizacja w parku w samym centrum Warszawy. Idealne miejsce do odpoczynku jak i baza wypadowa do zwiedzania Warszawy. Nieopodal znajdują się Park Ujazdowski, Stare Miasto, Pałac w Wilanowie czy Trakt Królewski. W pobliżu znajdują się teatry, muzea, kina, czy galerie. Ośrodek jest całoroczny, wpisany do rejestru międzynarodowych schronisk światowej organizacji Hostelling International.

KONTAKT

ul. Myśliwiecka 9
Warszawa, Polska

Telefon recepcja :+48 22 6229110
sekretariat :+48 22 6229107
FAX:+48 22 6229105

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.