pasek mlodziezowe

Deklaracja dostępności WCSM Agrykola

Deklaracja dostępności WCSM Agrykola

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WCSM Agrykola.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego , zamieszczane dokumenty w scanie - pliki nie są dostępne cyfrowo, grafika nie jest opisana , brak tłumaczenia migowego, brak zmiany tekstu na mowę w języku polskim i angielskim

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Frontczak-Żelazna.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 226229107

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor WCSM Agrykola Mirosław Robak
 • Adres: Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 22 6229107

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

WCSM Agrykola, Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa. Budynek trudny do zlokalizowania przez osoby słabowidzące . Schody zewnętrzne do recepcji umieszczone w taki sposób , by nie zawęzały trasy wolnej od przeszkód w ciągu pieszym, Liczba stopni 8, wysokość spotnia 13 cm, szerokość użytkowa 120 cm, długość poziomej płaszczyzny na poczatku i na koncu pochylni  150 cm. wysokość krawęzników 10 cm z jednej strony , poręcze na wysokości : nizsz 75 cm, drugiej poręczy brak, , cześć chwytna oddalona od sciany min. 5 cm, brak pasów fakturowych. Schody zewnętrzne do szatni : umieszczenie zwęza trasę wolną od przeszkód w ciagu pieszym, szerokość użytkowa 120 cm, niewłasciwa liczba stopni w biegu, wysokość stopnia 13/14 cm, niewłaściwa szeokość stopni - 30/31 cm, krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia nie zostały oznakowane pasami w jednolitym, skontrastowanym z tłem kolorze. W budynku brak oznaczeń brajlowskich, brak iformacji głosowej, Wejście do recepcji : Szerokość drzwi w swietle ościeznicy : 200 cm.Wysokość progu 1 cm. Wejscie do szatni: szerokość drzwi w świetle ościeznicy 80 cm, wysokość progu - brak. Korytarze: szerokość :spełniają ustawę o zapewnianiu. Schody wewnetrzne przy windzie : umieszczenie schodów zawęża trasę wolną od przeszkód w ciągu pieszym, szerokość użytkowa 140 cm Winda : wolna przestrzeń przed wejściem do kabiny  250/400 - spełnia ustaę o zapewnianiu, porecz - jest , brak róznicy poziomów kabiny podłogi i posadzki, brak informacji dżwiękowek o lokalizacji windy, Pomieszczenia : pokoje : 232,231,234,313, 304, sekretariat - spełnia ustawę o zapewnieniu . Ewakuacja : czytelna inf. o drogach ewakuacji, plan ewakuacji - tak, system powiadamiania alarmowego - tak, oświetlenie awaryjne - tak, zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku - nie, zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystającej z psa asystujacego - tak. Toaleta : w pokojach 231 , 232, 234, kabina przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku brak pętli indukcyjnej i tłumacza PJM

instytucja edukacyjna warszawy

bip logo pomn1 grad

Kontakt

 

Warszawa, ul. Myśliwiecka 9

tel.: +48 22 622 91 10
tel.: +48 22 622 91 11
fax: +48 22 622 91 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

logowawa

O NAS

Przepiękna lokalizacja w parku w samym centrum Warszawy. Idealne miejsce do odpoczynku jak i baza wypadowa do zwiedzania Warszawy. Nieopodal znajdują się Park Ujazdowski, Stare Miasto, Pałac w Wilanowie czy Trakt Królewski. W pobliżu znajdują się teatry, muzea, kina, czy galerie. Ośrodek jest całoroczny, wpisany do rejestru międzynarodowych schronisk światowej organizacji Hostelling International.

KONTAKT

ul. Myśliwiecka 9
Warszawa, Polska

Telefon recepcja :+48 22 6229110
sekretariat :+48 22 6229107
FAX:+48 22 6229105

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.