Zapytanie ofertowe nr 4

Na świadczenie usługi konserwacji bieżącej i całodobowewgo serwisu dwóch funkcji trzyfunkcyjnego węzła  cieplnego zlokalizowanego w budynku WCSM Agrykola , Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa

Koserwacja węzła cieplnego 2018