Zapytanie ofertowe nr 2

Na świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektów i terenu WCSM Agrykola w Warszawie ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa 

Ochrona fizyczna 2018