Przetargi Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”

 

 

 

Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego "Omega" w Stręgielku w gminie Pozezdrze

https://mbfo.waw.pl/ogloszenie-przetargu-nieograniczonego-nr-4mbfoagrykola117-na-modernizacje-miedzyszkolnego-osrodka-sportowo-szkoleniowego-omega-w-stregielku-w-gminie-pozezdrze-siwz-do-pobrania/

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3 

na wykonanie usługi w ramach której należy wykonać kompletną dokumentację projektowo- kosztorysową w tym projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i dokumenty pozwalające na rozpoczęcie robót budowlanych.
pn. „Remont bieżni 400m wraz z zakolami i odwodnieniem dla WCSM Agrykola”

plik do pobrania .pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zapytania ofertowego nr 3/2016

plik do pobrania

 

Zapytanie ofertowe nr 4

na zakup fabrucznie nowego nieużywanego samochodu z fabryczną homologacją osobową do przewozu 7-miu osób (6 osób + kierowca) rok produkcji 2016 

plik do pobrania - nie aktualne 29.12.2016

poprawiony plik do pobrania

Protokół otwarcia i zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Zapytanie ofertowe nr 5

na świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu WCSM Agrykola w Warszawie ul. Myśliwiecka 9

plik do pobrania

Protokół otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 6

na świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu MOSS "Omega" Stręgielek, 11-610 Pozezdrze

plik do pobrania

Protokół otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 7

na świadczenie usług konserwacji i prowadzenia dokumentacji windy osobowej w WCSM Agrykola w Warszawie ul. Myśliwiecka 9

plik do pobrania

Protokół otwarcia i zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Zapytanie ofertowe nr 8

na świadczenie usługi konserwacji bieżącej i całodobowego serwisu dwóch funkcji trzyfunkcyjnego węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Warszawie ul. Myśliwiecka 9”

plik do pobrania

Protokół otwarcia i zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Zapytanie ofertowe nr 9

na świadczenie usług pralniczych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 1 w WCSM Agrykola w Warszawie ul. Myśliwiecka 9

plik do pobrania

Protokół otwarcia i zawiadomienie o wyborze oferenta