Status prawny WCSM i MOS "Agrykola"

WCSM Agrykola w Warszawie jest publiczną placówka oświatową wychowawczą - placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez m.st. Warszawę w formie jednostki organizacyjnej, działającą w szczególności na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 września 1993r w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania placówek oświatowo – wychowawczych (Dz. U. z 1993r Nr 95 poz.434) oraz ustawy Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r (Dz. U. z 1997r nr 56 poz.357 z dn. 1.02.1982r z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7.03.2005r Dz. U. Nr 52 .

 

 

WCSM Agrykola tworzą

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 „Agrykola”

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 1 „Agrykola”