R E G U L A M I N

Korzystania z obiektów sportowych
Warszawskiego Centrum  Sportu Młodzieżowego „Agrykola”

 

  1. Korzystanie z obiektów za zgodą WCSM „ Agrykola”.
  2. Dzieci i młodzież korzystają z boisk wyłącznie pod  opieką nauczycieli lub opiekunów prawnych.
  3. Osoby dorosłe oraz dzieci z rodzicami korzystają        z  obiektów na własną odpowiedzialność.
  4. Z urządzeń zamontowanych na boisku korzystamy  zgodnie z przeznaczeniem zakaz przestawiania bramek, wieszania się na koszach, bramkach i siatce do siatkówki.
  5. Na boisko wchodzimy wyłącznie w obuwiu sportowym.
  6. Zakaz jazdy po boiskach i bieżni rowerami, wrotkami i rolkami
  7. Zabrania się palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.
  8. Zabrania się wprowadzania psów na teren WCSM Agrykola.
  9. Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają grupy Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego„Agrykola”.

 

Za wypadki  zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu
dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.

 

Dyrektor WCSM Agrykola