R E G U L A M I N

Korzystania z boiska głównego i bieżni
Warszawskiego Centrum  Sportu Młodzieżowego „Agrykola”

     

 1. KORZYSTANIE Z BOISKA GŁÓWNEGO WCSM „AGRYKOLA” WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ DYREKTORA.
 2. Bieżnia jest ogólnie dostępna w godz. 7:00-21:00 z wyłączeniem czasu, w którym rozgrywane są mecze lub inne imprezy sportowo-rekreacyjne. Terminarz rozgrywek znajduje się przy wejściu do budynku na tablicy ogłoszeń. Zalecane jest zachowywanie dystansu przy uprawianiu sportu (analogicznie jak przy przemieszczaniu się). 
 3. Dzieci i młodzież korzystają z obiektów wyłącznie pod opieką nauczycieli, trenerów lub osoby dorosłej.
 4. Na boisko i bieżnię wchodzimy wyłącznie w obuwiu sportowym.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektów zgodnie z przeznaczeniem zabrania się:
 • Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
 • Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania wszelkiego rodzaju środków odurzających,
 • Zaśmiecania obiektu oraz wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów ,
 • Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe ( „wieszania się” na bramkach ),
 • Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
 • Wprowadzania zwierząt,
 • Korzystania z obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem ,
 • Korzystania z obiektu poza godzinami jego otwarcia,
 • Wchodzenia na boisko główne bez zgody Dyrekcji.
 1. Podczas meczu kibice obowiązani są do przebywania na trybunach. 
 2. Zawodnicy rezerwowi korzystają z ławek dla nich przeznaczonych. 
 3. Ze względów bezpieczeństwa podczas meczy zabrania się biegania i przebywania na bieżni oraz w pobliżu wejść do szatni dla zawodników. 
 4. Grupy powyżej 15 osób korzystają z obiektu za zgodą Dyrektora WCSM Agrykola po wcześniejszym ustaleniu godziny zajęć. 
 5. Dyrektor WCSM Agrykola nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych.
 6. Użytkownicy indywidualni korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.
 7. W przypadku opadów śniegu bieżnia jest nieczynna.
 8. Zniszczenia i szkody oraz inne zdarzenia niezgodne z ustaleniami niniejszego regulaminu należy zgłaszać do Dyrektora obiektu, w sekretariacie, ewentualnie na recepcji. 
 9. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 10. Robienie zdjęć i nagrywanie jest możliwe tylko po wyrażeniu zgody przez Dyrektora obiektu. 
 11. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.

 

Za wypadki  zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu
dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.

 

Dyrektor WCSM Agrykola